cs en
anorganický
alumosilikátový polymer

Členové týmu

Na výzkumu POPbetonu spolu úzce spolupracují Katedra technologie staveb ČVUT FSv v Praze a Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha. 

ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.: současný hlavní řešitel grantu (K132)

Josef Doležal: externí specialista v oblasti technologie betonů (K122); zemřel 2010

Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.: vedoucí Katedry technologie staveb (K122)

Doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D.: docent na Katedře mechaniky (K122)

RNDr. Lubomír Kopecký: odborný asistent na Katedře mechaniky (K132)

Ing. Jiří Němeček, Ph.D.: odborný asistent na Katedře mechaniky (K132)

Ing. Kamil Dvořáček: bývalý doktorand Stavební fakulty ČVUT v Praze (K122)

Ing. Pavel Houser: doktorand Stavební fakulty ČVUT v Praze (K122)

Ing. Jaroslav Jeništa: bývalý doktorand Stavební fakulty ČVUT v Praze (K122)

Ing. Martin Lucuk: bývalý doktorand Stavební fakulty ČVUT v Praze (K122)

Ing. Tomáš Strnad: bývalý doktorand Stavební fakulty ČVUT v Praze (K122)

Ing. Rostislav Šulc: odborný asistent a doktorand Stavební fakulty ČVUT v Praze (K122)

 

VŠCHT v Praze - Ústav skla a keramiky

Doc. RNDr. František Škvára, DrSc.: vedoucí skupiny anorganických pojiv
e-mail: Frantisek.Skvara@vscht.cz

Ing. Nguyen Anh Duong: student doktorandského studia na VŠCHT v Praze

Bc. Zuzana Sehnoutková: studentka magisterského studia VŠCHT v Praze

Bc. Denisa Trypesová: studentka magisterského studia na VŠCHT v Praze

Bc. Lenka Vinšová: studentka magisterského studia Na VŠCHT v Praze

Bc. Zdeněk Tišler: student magisterského studia Na VŠCHT v Praze

Lucie Alberovská: studentka bakalářského studia VŠCHT v Praze

Lenka Myšková: technička na Ústavu skla a keramiky VŠCHT v Praze