cs en
anorganický
alumosilikátový polymer

Výsledky výzkumu

Od roku 2003 se podařilo dosáhnout těchto úspěchů, které jsou opublikovány:

 • Zvládnutí technologie připravy kaší, malt a betonů z hnědouhelných popílků na:
  • laboratorních tělesech rozměrů do 0,5 m;
  • venkovní zámkové dlažbě;
  • zkušebním trámci délky 3 m;
  • kontaktu s portlandským betonem.
 • Nalezení optimálního složení aktivátorů pro dosažení maximálních pevností.
 • Stanovení výluhů aktivovaných popílků.
 • Fixace těžkých kovů v geopolymerní matrici.
 • Chemická odolnost v silně kyselém a alkalickém prostředí.
 • Studium vazby betonářské výztuže v geopolymerní matrici.
 • Připrava geopolymerního betonu za laboratorní teploty bez nutnosti ohřívání.
 • Objasnění základních mechanismů alkalické aktivace a jejich vztah k makroskopickým vlastnostem.
 • Stanovení mikromechanických vlastností na úrovni pod ~800 nm pomocí nanoindentace.
 • Homogenizační metody předpovídající nárůst modulu pružnosti během zrání.
 • Objasnění některých mechanismů alkalické aktivace.

 

Během výzkumu vyplynula další nutnost řešení a objasnění těchto problémů:

 • Přebytek alkálií v systému a jejich případný transport způsobující výkvěty.
 • Synereze gelu a korelace s makroskopickými vlastnostmi.
 • Struktura gelu a koexistence s případným C-S-H gelem.
 • Zpřesnění objemového modelu alkalické aktivace.
 • Technologické použití plastifikátorů a provzdušňovadel.

 

Nepřehlédněte: POPbeton - 1. poloprovozní pokus (02.04.2010) - CEMEX (Betonárna Beroun)