cs en
anorganický
alumosilikátový polymer

Publikační činnost

Rok 2012

Rok 2011

Nanoindentation Characteristics of Alkali-activated Aluminosilicate Materials [PDF]
Autoři: Němeček, J. - Šmilauer, V. - Kopecký, L.
In:  Cement and Concrete Composites. 2011, vol. 33, no. 2, p. 163-170. ISSN 0958-9465.

Micromechanical multiscale model for alkali activation of fly ash and metakaolin [PDF]
Autoři: Šmilauer, V. - Hlaváček, P. - Škvára, F. - Šulc, R. - Kopecký, L. - et al.
In: Journal of Materials Science. 2011, vol. 46, no. 20, p. 6545-6555. ISSN 0022-2461.

Concrete Based on Fly Ash Alumosilicate Polymers [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Strnad, T. - Svoboda, P. - Bittnar, Z. - Šmilauer, V. - et al.
In:  Journal of Environmental Science and Engineering. 2011, vol. 5, no. 6, p. 728-735. ISSN 1934-8932.

Concrete on the alumosilicate polymers basis [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Strnad, T. - Škvára, F. - Svoboda, P. - Kopecký, L. - et al.
In: BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2011, roč. 11, č. 2, s. 69-75. ISSN 1213-3116. (in Czech).

Elastic properties of geopolymer concrete based on fly-ash [PDF]
Autoři: Hlaváček, P. - Šmilauer, V. - Šulc, R. - Kopecký, L. - Škvára, F.
In: 31st Cement and Concrete Science Conference 2011. London: Imperial College Press, 2011, p. 1-4. ISBN 978-0-9570152-1-0.

Rok 2010

Effect of Admixtures and Addition Agents on Physical-Mechanical and Chemical Characteristics of POPbeton? (Fly-Ash concrete) [PDF]
Autor: Šulc, R.
In: Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 330-331. ISBN 978-80-01-04513-8

Aluminosilikátové polymery (geopolymery) [PDF]
Autor: Škvára, F.
In: Sklář a keramik 60 (61-63), 2010

Application of Micromechanics on Alkali-activated Materials [PDF]
Autoři: Šmilauer V. - Škvára, F. - Němeček J. - Kopecký L. - Hlaváček P.
In: Proc. 12. Intern. Ceramics Congress, Montecattini Terme (2010)

Rok 2009

Aluminosilicate polymers - geopolymers
(influence of temperatures 20 - 1000 oC, efflorescences) [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Kopecký L. - Myšková L. - Šmilauer V. - Alberovská L. - Vinšová L.
In: Proc. 17. Intern. Congress IBAUSIL 2009, Weimar

Aluminosilicate polymers - influence of elevated temperatures, efflorescence [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Kopecký, L. - Myšková, L. - Šmilauer, V. - Alberovská, L. - Vinšová, L.
In: Ceramics - Silikáty 53 (276-282), 2009

Alkali activation of ground fly-ash [PDF] / [PDF - CD verze]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Ecology and New Buildings Materials and Products - Proceedings of the 13th International Conference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2009

Effect of Water Ratio in Fly-Ash Concrete on the Process of Alkali Activation [PDF]
Autor: R. Šulc
In: Mladý vědec 2009, Košice, Slovakia 

Vliv koncentrace aktivátorů na průběh aktivace úletových popílků [PDF]
Autoři: R. Šulc, P. Svoboda
In: 12th International Scientific Conference, April 20-22, 2009 Brno, Czech Republic

Material and structural characterization of alkali activated low-calcium brown coal fly ash [PDF]
Autoři: F. Škvára, L. Kopecký, V. Šmilauer, Z. Bittnar
In: Journal of Hazardous Materials, pp. 711-720, 2009

Characterization of Alkali-Activated Fly-Ash by Nanoindentation
Autoři: J. Němeček, V. Šmilauer and L. Kopecký
In: Nanotechnology in Construction 3 - Prague, pp. 337-343, 2009
Fakulta stavební, 2009

Mrazuvzdornost a výkvěty na POPbetonu
Autor: Jeništa, J.
In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009

Vliv mletí úletového popílku na průběh alkalické aktivace [PDF]
Autor: Šulc, R.
In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009

Rok 2008

Bezcementový beton s pojivem z úletového popílku [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: 15. betonářské dny 2008 - sborník příspěvků konference. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008

Popílkový beton, jeho složení, způsob přípravy geopolymerací reakcí aktivovaného popílku a užití
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Dvořáček, K. - Žamberský, M. - Lucuk, M. - et al.
Patentová přihláška Úřad průmyslového vlastnictví

Utilization of the research results of geopolymeric materials in construction use
Autoři: Strnad, T. - Svoboda, P. - Eaton, D.
In: Proceedings of the BuHu 8th International Postgraduate Research Conference 2008 - Part II. Praha: CTU Publishing House, 2008

Popílkový beton
Autoři: Strnad, T. - Jeništa, J. - Houser, P. - Šulc, R. - Doležal, J. - et al.
Patentová přihláška Úřad průmyslového vlastnictví, 2008-10-29.

Vliv alkalických aktivátorů na geopolymerní malty [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia [CD-ROM]. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008

Alkali Activation of Fly-Ash Binder in POPbeton? [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Non-Traditional Cement & Concrete III - Proceedings of the International Symposium. Brno: Brno University of Technology, 2008

Bezcementový beton s pojivem z úletového popílku
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: 15. betonářské dny 2008 - sborník příspěvků konference. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008

Environmental Aspects in Secondary Construction Materials Production [PDF]
Autoři: Svoboda, P. - Šulc, R.
In: Quality, Environment, Health Protection and Safety Management Development - proceedings of international scientific conference. Bratislava: CEMAKS STU Bratislava, 2008

Environmental Aspects in Secondary Construction Materials Production [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: 70 rokov SvF STU Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2008

Geopolymer Concrete - An Ancient Material Too? [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Svoboda, P. - Doležal, J. - Bittnar, Z. - Šmilauer, V. - et al.
In: Ceramics-Silikáty (296-298), 2008

Geopolymer Concrete - An Ancient Material Too ?
Autoři: Škvára, F. - Svoboda, P. - Doležal, J. - Bittnar, Z. - Šmilauer, V. - et al.
In: Non-Traditional Cement & Concrete III - Proceedings of the International Symposium. Brno: Brno University of Technology, 2008

Geopolymeric Materials as Thin Layer Coverings and Reprofilation Layers [PDF]
Autoři: Houser, P. - Svoboda, P.
In: Ecology and New Buildings Materials and Products - Proceedings of the 12th International Conference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2008

Influence of Processing of Mixtures and Adjustment of Fly-Ash on Characteristics of POPbeton? [PDF] / [PDF - CD verze]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Ecology and New Buildings Materials and Products - Proceedings of the 12th International Conference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2008

Research on the Utilization of Different POPbeton? Mixtures for Specific Applications
Autoři: Strnad, T. - Svoboda, P.
In: Ecology and New Buildings Materials and Products - Proceedings of the 12th International Conference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2008

Utilization of the research results of geopolymeric materials in construction use
Autoři: Strnad, T. - Svoboda, P. - Eaton, D.
In: Proceedings of the BuHu 8th International Postgraduate Research Conference 2008 - Part II. Praha: CTU Publishing House, 2008

High-temperature properties of geopolymers based on brown fly ash [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Pawlasová, S. - Myšková, L. - Alberovská L.
In: GDCh Monogrphie Bd.39 (395-402), 2008

High-temperature properties of geopolymers
Autoři: Škvára, F. - Pawlasová, S. - Myšková, L. - Alberovská, L.
In: Proc. of Intern. Symp. "Non-traditional cement and concrete III" Brno (741-750), 2008

Rok 2007

Aktivovaný popílek jako základní pojivo POPbetonu?
Autor: Šulc, R.
[Nepublikovaná přednáška]. Česká betonářská společnost (ČSSI). 2007-01-09.

Geopolymerní materiály [PDF]
Autor: Škvára, F.
In: Přednáška seminář ?Maltoviny? VUT Brno 2007

Aktivovaný úletový popílek jako nový stavební materiál [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Udržitelná výstavba. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2007

Mikrostruktura alkalicky aktivovaného popílkového pojiva v POPbetonu? [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Proceedings of TECHSTA 2007 - Technology for Sustainable Development in Building Industry. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2007

Vliv množství popílku ve směsi POPbetonu? na některé vlastnosti POPbetonu? [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007

Vliv prostředí na životnost popbetonových tvarovek
Autoři: Jeništa, J. - Tobolka, Z.
In: Proceedings of TECHSTA 2007 - Technology for Sustainable Development in Building Industry. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2007

Stav řešení problematiky geopolymerních kompozit na pracovištích ČVUT v Praze a VŠCHT
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Šulc, R.
In: 5. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2007

Vliv množství alkalických aktivátorů na geopolymerní malty [PDF]
Autor: Šulc, R.
In: Workshop 2007 - seminář DS Ekonomika a řízení ve stavebnictví. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2007

Activation of Fly Ash Binder in POPbeton without Heating [PDF] / [PDF - CD verze]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: XIth International Conference Ecology and New Building Materials and Products. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2007

Aktivovaný úletový popílek jako nový stavební materiál
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Udržitelná výstavba. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2007

Alkaliaktivierte Stein- und Braunkohlenflugaschen als Bindemittel für Beton
Autoři: Winnefeld, F. - Leemann, A. - Lucuk, M. - Svoboda, P. - Neuroth, M.
In: GDCh-Monographie Band 37: Bauchemie. Frankfurt am Main: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh), 2007

Concrete Based on Fly Ash Geopolymers [PDF]
Autoři: Doležal, J. - Škvára, F. - Svoboda, P. - Šulc, R. - Kopecký, L. - et al.
In: 2007 - International Conference Alkali Activated Materials - Research, Production and Utilization. Praha: Agentura Action M, 2007

Definition of Fundamental Physiomechanical Characteristic of POPconcrete?
Autoři: Strnad, T. - Svoboda, P.
In: XIth International Conference Ecology and New Building Materials and Products. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2007

Fyzikálně-mechanické vlastnosti POPbetonu?
Autoři: Strnad, T. - Svoboda, P.
In: Proceedings of TECHSTA 2007 - Technology for Sustainable Development in Building Industry. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2007

Mikrostruktura alkalicky aktivovaného popílkového pojiva v POPbetonu?
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Proceedings of TECHSTA 2007 - Technology for Sustainable Development in Building Industry. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2007

POPconcrete? Volume Change Determination Influenced by Aging, Temperature and Moisture Variation [PDF]
Autoři: Strnad, T. - Svoboda, P.
In: 2007 - International Conference Alkali Activated Materials - Research, Production and Utilization. Praha: Agentura Action M, 2007

Preparation of POPbeton? without Heating with Usage of "Intenzifikátor" of Alkaline Activation [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: 2007 - International Conference Alkali Activated Materials - Research, Production and Utilization. Praha: Agentura Action M, 2007

Přísady a příměsi v POPbetonu? [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Proceedings of TECHSTA 2007 - Technology for Sustainable Development in Building Industry. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2007

Stav řešení problematiky geopolymerních kompozit na pracovištích ČVUT v Praze a VŠCHT
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Šulc, R.
In: 5. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2007

Vliv množství alkalických aktivátorů na pevnost POPbetonu? [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Proceedings of TECHSTA 2007 - Technology for Sustainable Development in Building Industry. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2007

Vliv množství popílku ve směsi POPbetonu? na některé vlastnosti POPbetonu?
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007

Výroba POPbetonu? - rozdíly mezi přípravou POPbetonu? pomocí temperování a výrobou "za studena" [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: 5. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2007 

Alkali activated materials or geopolymers? [PDF]
Autor: Škvára, F.
In: Ceramics-Silikáty 51 (173-178), 2007

Alkali activated materials-Geopolymer [PDF]
Autor: Škvára, F.
In: Proc. 2007 - Intern. Conf. Alkali activated materials Praha (661-677), 2007

High-temperature properties of geopolymer materials [PDF]
Autoři: Pawlasová, S. - Škvára, F.
In: Proc. 2007 - Intern. Conf. Alkali activated materials Praha (523-525), 2007

Concrete based on fly ash geopolymer
Autoři: Doležal, J. - Škvára, F.
In: Proc. 2007 - Intern. Conf. Alkali activated materials Praha (185-198), 2007

Leachability of brown coal fly ash geopolymer [PDF]
Autoři: Minaříková, M. - Vojta, T. - Škvára, F.
In: Proc. 2007 - Intern. Conf. Alkali activated materials Praha (459-460), 2007

Gypsum-free portland cement, an alkali ? activated materiál suitable for acid corrosion protection [PDF]
Autoři: Allahverdi, A. - Škvára, F.
In: Proc. 2007 - Intern. Conf. Alkali activated materials Praha (21-38), 2007

Evaluating the potential application of fly ash/blast turbace slag geopolymer materila for inhibiting acid corrosion [PDF]
Autoři: Allahverdi, A. - Škvára, F.
In: Proc. 2007 - Intern. Conf. Alkali activated materials Praha (39-54), 2007

Rok 2006

Aktivace popílku v POPbetonu bez temperování [PDF]
Autor: Šulc, R.
In: WORKSHOP 2006 - Seminář studentů doktorského studia. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2006

Fixation of heavy metals in geopolymeric materials based on brown coal fly ash [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Minaříková M.
In: Ceramics - Silikáty 50 (4) 200-207, 2006

Nové směry využití popílku
Autoři: Doležal, J. - Šulc, R. - Svoboda, P. - Beksa, M.
In: Informační zpravodaj - Sbornik 3/2006. Praha: Výzkumný ústav maltovin s.r.o., 2006

Microstructure of geopolymer materials based on fly ash [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Kopecký, L. - Němeček, J. - Bittnar, Z.
In: Ceramics-Silikáty 50 (208-215), 2006

Beton bez cementu s názvem POPbeton
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - et al.
In: Silika. 2006

Technologie výroby, vlastnosti a využití geopolymerního betonu
Autoři: Žamberský, M. - Svoboda, P.
In: Stavební obzor. 2006

Geopolymere auf AA Flugaschenbasis [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Jílek T. - Kopecký L
In: Proc. 16. Intern. Congress IBAUSIL 2006, Weimar

Stanovení délkových změn POPbetonu? v průběhu tvrdnutí i v zatvrdlém stavu a možnosti využití získaných výsledků v praxi
Autor: Strnad, T.
In: WORKSHOP 2006 - Seminář studentů doktorského studia. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2006

Beton bez cementu s názvem POPbeton [PDF]
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - et al.
In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2006

Concrete Based on Fly Ash Geopolymer [PDF]
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - et al.
In: The 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction - Materials, Experimentation, Maintenance and Rehabilitation. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2006

Concrete Based on Fly Ash Geopolymer [PDF] / [PDF - Knižní verze]
Autoři: Škvára, F. - Doležal, J. - Svoboda, P. - Kopecký, L. - Pawlasová, S. - et al.
In: 16th IBAUSIL - International Conference on Building Materials. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006

Ověřovací průzkum vlivu přísad a příměsí na beton bez cementu s názvem POPbeton? [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.
In: TECHSTA 2006. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2006

POPbetón a výskum jeho praktického využitia
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Dvořáček, K. - Lucuk, M. - Šulc, R. - et al.
In: Stavebnícka ročenka 2007. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2006

POPbeton a výzkum praktického užití
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Dvořáček, K. - Lucuk, M. - Šulc, R. - et al.
In: Stavební ročenka 2007. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2006

POPbeton jako tenkovrstvá překrytí
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - et al.
In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2006

Technologie výroby, vlastnosti a využití geopolymerního betonu
Autoři: Žamberský, M. - Svoboda, P.
In: Stavební obzor. 2006 

Rok 2005

POPbeton
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Dvořáček, K. - Žamberský, M. - Lucuk, M. - et al.
In: Stavební ročenka 2006. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2005

POPbeton
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - et al.
In: Současný stav výzkumu v oblasti geopolymerů. Praha: Česká rozvojová agentura, o.p.s., 2005

POPbetón
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Dvořáček, K. - Žamberský, M. - Lucuk, M. - et al.
In: Stavebnícka ročenka 2006. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2005

Geopolymer materials based on fly ash [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Jílek T. - Kopecký L.
In: Symposium GDCH Berlin 2005

Popílkový beton [PDF]
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Dvořáček, K. - Lucuk, M. - Žamberský, M. - et al.
In: IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2005

Popílkový beton
Autoři: Svoboda, P. - Doležal, J. - Dvořáček, K. - Lucuk, M. - Žamberský, M. - et al.
In: Keramický zpravodaj. 2005 

Geopolymer materials based on fly ash [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Jílek, T., Kopecký L.
In: Ceramics 49 (195-204), 2005

Sulfuric acid attack on hardened paste of geopolymer cements - Part 1. Mechanism of corrosion at relatively high concentrations [PDF]
Autoři: Allahverdi, A. - Škvára, F.
In: Ceramics 49 (225-229), 2005

Fixation of heavy metals in Geopolymer matrix
Autoři: Minaříková, M. - Škvára, F.
In: Geopolymer 2005, St.Quentin, July 2005

Syntéza a vlastnosti geopolymerů
Autor: Perná, I.
In: Silikátový zpravodaj č.1, 2005

Rok 2004

Využití popílků ve stavební praxi
Autoři: Doležal, J. - Svoboda, P. - Žamberský, M. - Dvořáček, K. - Lucuk, M. - et al.
In: Techsta 2004 [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2004

Využití popílků ve stavební praxi
Autoři: Doležal, J. - Dvořáček, K. - Lucuk, M.
In: Workshop 2004 - seminář studentů doktorského studia. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2004

Development of an acid resistant geopolymeric cement
Autoři: Allahverdi, A. - Škvára, F.
In: Proc. 16. Int. Congress CHISA, Prague (str. 450-457), 2004

Rok 2003

Alkali-activated fly ash geopolymeric materials [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Šlosar, J. - Bohuněk, J. - Marková, A.
In: Proc. 11th Intern. Congress on Chemistry of Cement, 11.5. - 16.5.2003 - Durban, 2003

Alkalisch aktivierte Flugasche ? Geopolymere [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Šlosar J. - Jungová I.
In: Proc. 15. Intern.Congress Ibausil Weimar 2003, p.1.03

Rok 2002

Stabilizing the high-temperature properties of gypsum-free Portland cement by Al2O3 additions
Autoři: Ševčík, V. - Škvára, F.
In: Ceramics 46 (3) - (104-109), 2002

The effect of water ratio on microstructure and composition of the hydration products of Portland cement pastes
Autoři: Slamečka, T. - Škvára, F.
In: Ceramics 46 (4), 2002

Rok 2001

Nitric acid attack on hardened paste of geopolymeric cements [PDF]
Autoři: Allahverdi, A. - Škvára, F.
In: Ceramics 45 (3) - (81-88), 2001

Rok 2000

Alkali activated fly-ash [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Bohuněk, J. - Marková, J.
In: Proc. 14. Congress IBAUSIL Weimar (str. 1-0523 / 1-0533), 2000

Acidic corrosion of hydrated cement based materials
Autoři: Allahverdi, A. - Škvára, F.
In: Part. I. Ceramics 44 (114-120), 2000

Rok 1999

Chemical activation of systems with latent hydraulic properties
Autoři: Škvára F. - Buhuněk, J.
In: Ceramics 43 (111-115), 1999

Corrosion of low porosity materials prepared with the use of alkali activated gypsum-free Portland cement
Autor: Škvára, F.
In: Proc. 2nd Intern. Conference ?Alkaline Cements and Concretes?, Kijev 1999-10-25 (str.44-50), 1999

Postery

Alkali-activated Fly Ash: Integrated Research on an Alternative Aluminosilicate Binder [PDF]
Autoři: Bittnar, Z. - Svoboda, P. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Doležal, J. - Šulc, R. - Houser, P. - Strnad, T. - Němeček, J. - Šmilauer, V. - Myšková, L. - Alberovská, L. - Vinšová, L. - Vokáč, M.

Bezcementovýbeton s pojivem z úletovéhopopílku [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.

Enviromental Aspects in Secondary Conctruction Materials [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.

Activation of Fly Ash binder in POPbeton? without heating [PDF]
Autoři: Šulc, R. - Svoboda, P.

Vliv přísad a příměsí na hodnoty fyzikálně mechanických a chemických vlastností POPbetonu [PDF]
Autor: Šulc, R.

Aluminosilicate polymers - geopolymers [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Kopecký, L. - Myšková, L. - Šmilauer, V. - Alberovská, L. - Vinšová, L.

High-temperature properties of geopolymers based on waste fly ash [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Pavlasová, S - Myšková, L.- Alberovská, L.

Concrete based on fly ash geopolymers [PDF]
Autoři: Doležal, J. - Škvára, F. - Svoboda, P. - Šulc, R. - Kopecký, L. - Myšková, L. - Lucuk, M. - Dvořáček, K. - Pavlasová, S.

Nezařazeno

Concrete based on fly ash geopolymers [PDF]
Autoři: Škvára, F. - Doležal, J. - Svoboda, P. - Kopecký, L. - Pavlasová, S. - Lucuk, M. - Dvořáček, K. - Beksa, M. - Myšková, L. - Šulc, R.