cs en
anorganický
alumosilikátový polymer

Obhájené VŠ práce

Doktorské práce (Ph.D.)

Fyzikálně-mechanické vlastanosti materiálu na bázi alkalicky aktivovaného popílku
Autor: Ing. Tomáš Strnad
Rok: 2010

Ekonomika výroby geopolymerního betonu
Autor: Ing. Jan Žamberský
Rok: 2008

Fixace těžkých kovů v matrici geopolymeru
Autor: Ing.Martina Minaříková
Rok: 2005

Syntéza a vlastnosti geopolymerních materiálů
Autor: Ivana Perná (VŠCHT)
Rok: 2005

Acidic corrosion of hydrated inorganic binders
Autor: Ali Allahverdi (VŠCHT)
Rok: 2002

Diplomové práce (Ing.)

Stavební materiál na bázi alumosilikátových polymerů s plnivem z recyklátů
Autor: Bc.Jakub Sekanina
Rok: 2011

Stavební materiál na bázi alumosilikátových polymerů s tradičním plnivem
Autor: Bc. Aleš Vymětal
Rok: 2011

Technologické vlastnosti geopolymerních materiálů
Autor: Pavel Houser (ČVUT)
Rok: 2007

Geopolymerní materiály na bázi popílků
Autor: Tomáš Vojta (VŠCHT)
Rok: 2006

Vliv agresivního prostředí na na vlastnosti geopolymerních materiálů
Autor: Tomáš Jílek (VŠCHT)
Rok: 2004

Alkalická aktivace latentně hydraulických látek (popílků)
Autor: Ivana Jungová (VŠCHT)
Rok: 2002

Alkalická aktivace latentně hydraulických látek
Autor: Jan Šlosar (VŠCHT)
Rok: 2001

Alkalická aktivace hydraulicky aktivních látek
Autor: Alena Marková (VŠCHT)
Rok: 1999

Alkalická aktivace mletých hydraulicky aktivních látek
Autor: Jan Bohuněk (VŠCHT)
Rok: 1998

Bakalářské práce (Bc.)

Geopolymerní keramické materiály
Autor: Lenka Vinšová (VŠCHT)
Rok: 2008

Geopolymery na bázi popílků
Autor: Lucie Alberovská (VŠCHT)
Rok: 2007