cs en
anorganický
alumosilikátový polymer

Zajímavé odkazy

Odkazy

Počátky geopolymerů [PDF]
Kniha prof. V.D. Gluchovského: ?Gruntocementy? z roku 1959 (Ukrajina , Kijev) (v angličtině soil cements) a první patenty přihlášené v roce 1958 (uděleny v Moskvě po 14 letech od přihlášení).
Popsány principy alkalické aktivace jílovitých látek, popílků, strusek vč. technologických začátků přípravy ?gruntosilikátových? (geopolymerních) betonů.

Alkalicky aktivované materiály ? geopolymery [PDF]
Autor: František Škvára
Prezentace přednášky pro betonářskou společnost

Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite [PDF - bude přiloženo] 

Z čeho jsou pyramidy? [PDF]
František Škvára, Pavel Svoboda, Josef Doležal, Zdeněk Bittnar, Vít Šmilauer, Lubomír Kopecký, Rostislav Šulc

Concrete based on fly ash geopolymers [PDF] IBAUSIL, Weimar 2006
František Škvára, Josef Doležal, Pavel Svoboda, Lubomír Kopecký, Simona Pawlasová, Martin Lucuk, Kamil Dvořáček, Martin Beksa, Lenka Myšková, Rostislav Šulc

Další odkazy

http://www.zeobond.com

http://www.geopolymer.org

Geopolymerizace podle Davidovite [PDF]
http://www.geopolymer.org/science/about-geopolymerization

SULFURIC ACID ATTACK ON HARDENED PASTE OF GEOPOLYMER CEMENTS - PART 1. MECHANISM OF CORROSION AT RELATIVELY HIGH CONCENTRATIONS [PDF]

SULFURIC ACID ATTACK ON HARDENED PASTE OF GEOPOLYMER CEMENTS PART 2. CORROSION MECHANISM AT MILD AND RELATIVELY LOW CONCENTRATIONS [PDF]

GEOPOLYMER MATERIALS BASED ON FLY ASH [PDF]

Alkalisch aktivierte Flugasche ? Geopolymere [PDF]

ALKALI-ACTIVATED FLY ASH GEOPOLYMERIC MATERIALS [PDF]

FIXATION OF HEAVY METALS IN GEOPOLYMERIC MATERIALS BASED ON BROWN COAL FLY ASH [PDF]

Geopolymer materials based on fly ash [PDF]

Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite [PDF]

MICROSTRUCTURE OF GEOPOLYMER MATERIALS BASED ON FLY ASH [PDF]

GEOPOLYMER CONCRETE - AN ANCIENT MATERIAL TOO? [PDF]

High-temperature properties of geopolymers based on brown fly ash [PDF]