cs en
anorganický
alumosilikátový polymer

Mikrostruktura alumosilikátového polymeruMikrostruktura ASP (křemenný písek pojený bodově alumosilikátovým prekurzorem), slévárenská formovací směs, lomová plocha.

Struktura ASP (popílek), nábrus, BSE zobrazení.

Metakaolin.

Mikrostruktura ASP (popílek mletá vysokopecní granulovaná struska), nábrus. V amorfní hmotě ASP jsou nezreagované hrubé části strusky.

Detail amorfního ASP (popílek).

Struktura ASP (surovina popílek), lomová plocha. V mikrostruktuře jsou kromě amorfní ASP fáze zbytky nezreagovaného popílku (převážně železité části), dále pak póry (makro, mikro a nano póry).

Detail mikrostruktury ASP (popílek).

Ternární diagram aktivovaných materiálů.