cs en
anorganický
alumosilikátový polymer

Mikrostruktura POP betonuPOP beton (surovina popílek), nábrus.

POP beton, detail nábrusu.

POP beton, rozhraní kamenivo ? ASP.

POP beton, rozhraní výztuž - ASP.

POP beton po 2 letech uložení v roztoku Na2SO4.

POP beton po 7 letech uložení v mořské vodě.

POP beton (malta) po 3 měsících uložení uložení v H2SO4.

Vypálený POP beton (vzorky zprava): teplota výpalu 20°C, 600 °C, 800°C a 1000 °C , na 1000°C byly vypáleny oba oranžové kusy.