cs en
anorganický
alumosilikátový polymer

Suroviny pro přípravu POP betonuOdpadní hnědouhelný elektrárenský popílek CZ (alumosilikátová sklovina s nízkým obsahem Ca, obsahuje oxidy Fe, minoritní krystalické fáze).

Nábrus popílkové částice (v profilu nemá částice stejné složení).

Odpadní fluidní popílek z odsiřování kouřových plynů ve fluidních kotlech (obsahuje vedle alumosilikátové fáze dále CaO, CaSO4, CaCO3, CaSO3).

Odpadní vysokopecní granulovaná struska (alumosilikátová sklovina obsahujících Ca, Mg, minoritní krystalické fáze).

Metakaolin (prakticky amorfní produkt dehydratace a dehydroxylace kaolinitických látek).